بانک گردشگری

یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۰۰:۰۴ ۵۱۹
چچ

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران بانک در تاریخ 29 اسفند 1396 به شرح جدول ذیل می‌باشد:

گروه سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
اشخاص حقیقی 1.601.970.747 26.70
اشخاص حقوقی 4.398.029.253 73.30
جمع 6.000.000.000 100

آدرس کوتاه شده: