بانک گردشگری

سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۳۳ ۷۸۶
چچ

نظام نامه تطبیق بانک گردشگری

در سال های اخیر به دلیل افزایش حساسیت ها و دغدغه ها در سطوح ملی و بین المللی در خصوص سوء استفاده از بانک ها برای مقاصد و اهداف مجرمانه در زمینه هایی چون پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نقض تحریم های بین المللی و نیز جرایم مالی به ویژه رشوه و اختلاس، موضوع رعایت قوانین و مقررات در بانکها از اهمیت فزایند ه ای برخوردار شده است؛ مطابقت اجرای موثر سیاستها، برنامه ها و دستور العمل های بانک با قوانین و مقررات و استانداردهای مربوطه موجب ارتقاء شفافیت، مطابقت عملکرد بانک با قوانین و مقررات، استانداردها و بخصوص بخشنامه های بانک مرکزی ج . ا . ا ، ترویج فرهنگ تطبیق و موارد مترتب بر آن می گردد.این امر موجبات کنترل و کاهش ریسک تحریم های قانونی یا نظارتی ، زیان های مالی و یا آسیب های وارده بر اعتبار و شهرت بانک را فراهم می نماید. در این راستا، اداره تطبیق و شفاف سازی بانک گردشگری ایجاد شده است. این اداره در تلاش است، درچارچوبی تعریف شده، ریسک های عدم تطابق بانک با قوانین و مقررات را شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و پایش نماید، سپس از طریق گزارش‌گری منظم به کمیته تطبیق و شفاف سازی، مدیران ارشد بانک و اعضای هیئت مدیره، راهکارهای پیشنهادی خود را برای کاهش این ریسک ها و نگه داری آن ها در سطح پذیرفته شده ارائه نماید. برخی از اهدافی که این اداره با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات دنبال می‌کند به شرح ذیل می‌باشند.

افزایش شفافیت در عملیات بانک

یکی از مهمترین آثار رعایت قوانین و مقررات، افزایش شفافیت در عملکرد بانک است. فعالیت‌های بانکی که در چارچوب قوانین و مقررات باشد، قابل پیش­‌بینی و مشخص بوده، و این امر موجب افزایش اطمینان مشتریان می‌شود.

ترویج فرهنگ تطبیق

یکی از مهمترین اهداف اداره تطبیق، درونی ساختن فرهنگ رعایت قوانین در بانک می‌باشد، به ترتیبی که کلیه ارکان به طور خودکار در چارچوب قوانین عمل کرده و حقوق بانک‌ و مشتریان را حفظ نمایند.

جلوگیری از نقض قوانین و مقررات

اداره تطبیق با شناسایی قوانین و مقررات اساسی و مرتبط، تدابیر لازم جهت حسن اجرای آن­ها را پیش‌بینی نموده و همچنین اقدامات لازم جهت آشنا ساختن واحدهای مختلف بانک با قوانین مربوطه، و نظارت مستقیم بر رعایت آن­ها را عهده‌دار می‌باشد که این رویکرد پیشگیرانه اداره تطبیق، حافظ حقوق مشتریان نیز می‌باشد.
در لینک زیر، نظام نامه تطبیق بانک گردشگری را ملاحظه می کنید.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: