بانک گردشگری

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۲۳ ۱۸۲
چچ
نظام اعتباری فرآیند عملیات اعتباری

نظام اعتباری فرآیند عملیات اعتباری

بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه و تخصیص آن وجوه به فعالیت های مختلف، نقش بسیار مهمی را در هر نظام اقتصادی ایفا می نمایند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی، دولت را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری...

بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه و تخصیص آن وجوه به فعالیت های مختلف، نقش بسیار مهمی را در هر نظام اقتصادی ایفا می نمایند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی، دولت را بر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحا سیاست های پولی و اعتباری نامیده می شود، بانک ها را به عنوان ابزاری موثر برای تنظیم گردش پول در جامعه، تسهیل مبادلات تجاری و اهرم یاری دهنده انواع فعالیت های اقتصادی تحت نظارت داشته باشد.
اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات بانک را تشکیل می دهد و این قسمت از فعالیت های بانکی از لحاظ اقتصادی حایز کمال اهمیت است.
به این منظور ضرورت دارد فعالیت های اعتباری بانک به نحوی سازماندهی و هدایت شود که اعطاء تسهیلات همسو با اهداف کلان و در چارچوب سیاست های تعیین شده با رعایت اصول و موازین قانونی باشد. از این رو، نظام جدید اعتباری در سه فصل تحت عناوین: اهداف سیاست ها و برنامه های اعتباری، آیین نامه اعتباری و فرایند عملیات اعتباری به شرح پیش رو تهیه گردیده که امید است با همت و دقت نظرجمعی کلیه همکاران در شعب و واحدهای ستادی به نحو احسن به مورد اجرا گذاشته شده و موجبات رشد و بالندگی بانک گردشگری را در نظام اقتصادی کشور فراهم سازد.
بانک گردشگری به عنوان یک بانک با اندیشه جهانی و نگرشی متفاوت و پویا اهداف اعتباری زیر را پی می گیرد:
• بررسی ، شناخت و تعریف دقیق از بازارها و مشتریان هدف علی الخصوص در صنعت گردشگری
• نوآوری و خلاقیت در طراحی و عرصه خدمات و محصولات خاص اعتباری
• سرعت و دقت در ارائه انواع خدمات و محصولات بانکی
• ایجاد پرتفوی مطمئن و مستحکم اعتباری
آدرس کوتاه شده: