بانک گردشگری

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۴۹ ۱۸۳
چچ
مبارزه با پولشویی با تمرکز بر نقش بانک ها و موسسات اعتباری

مبارزه با پولشویی با تمرکز بر نقش بانک ها و موسسات اعتباری

بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ، به ویژه در کشور ما ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی...

بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ، به ویژه در کشور ما ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود . از آنجا که این پدیده در اکثر نظام های حقوقی جرم شناخته شده است لازم است همانند سایر جرایم به بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم پرداخته شود تا جنبه های مختلف حقوقی آن کاملا شناخته شود .
این کتاب شامل چهار فصل بوده که در آن به بررسی مفاهیم، ویژگی ها و آثار پولشویی، عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی، مبارزه با پولشویی و در نهایت اقدامات بانک گردشگری در حوزه مبارزه با پولشویی می پردازد.
آدرس کوتاه شده: