بانک گردشگری

جمعه, ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۲۸ ۱۱۶۷
طبقه بندی: داخلی
چچ
اعلام ساعات کاری شعب و ستاد بانک گردشگری از 14 فروردین

اعلام ساعات کاری شعب و ستاد بانک گردشگری از 14 فروردین

ساعات کاری شعب و ستاد بانک گردشگری از 14 فروردین 1400 با توجه به شرایط حاکم بر کشور در مواجهه با ویروس کرونا اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، ساعت کار همکاران شعب تهران و استان ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7.30 تا 14 و ساعت ارائه خدمت از 8 تا 13.30 است و در روزهای پنجشنبه از ساعت 7.30 تا 13 و ساعت ارائه خدمت 8 تا 12.30 خواهد بود.
همچنین طبق بخشنامه صادره، ساعات کار همکاران ستاد در روزهای شنبه تا چهارشنبه 7.30 تا 14 و روزهای پنجشنبه (روز غیرکاری) از 7.30 تا 12.30 خواهد بود.
با ابلاغ این بخشنامه ، موضوع دورکاری لغو شده و به منظور انجام فعالیت کاری تمام همکاران باید در محل کار ( ستاد و شعبه) حضور داشته باشند.
حضور همکاران واحدهای ستادی و شعب پس از ساعت 14 ، حسب ضرورت و صرفا با اخذ مجوز از مدیرعامل بانک امکان پذیر است.
در صورت صدور بخشنامه هایی توسط استانداری‌ها یا ستاد مبارزه با کرونا هر استان و تعیین ضوابطی متفاوت از موارد تعیین شده در این بخشنامه، ضروری است ضمن رعایت بخشنامه استانداری استان خود، نسبت به ارسال نسخه ای از بخشنامه به معاونت های "شعب و بازاریابی" و "برنامه ریزی و منابع انسانی" اقدام شود.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات