بانک گردشگری

۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۰۹:۱۵ ۲۵۴۹
گروه: خدمات
وضعیت:
چچ
طرح شش در چهار (اعطای تسهیلات به سپرده گذاران بانک گردشگری)

طرح شش در چهار (اعطای تسهیلات به سپرده گذاران بانک گردشگری)

معرفی
بانک گردشگری افتخار دارد در راستای تکمیل سبد ارایه خدمات و افزایش رضایت­مندی مشتریان، خدمت جدیدی با موضوع اعطای تسهیلات در قبال توثیق سپرده، معرفی نماید. بر اساس این طرح مشتریان می توانند با افتتاح سپرده یکساله با نرخ 6% در سال از تسهیلاتی با نرخ 4% در سال طبق ضوابط و شرایط ذیل بهره­ مند گردند:

نوع حساب توثیقی

مدت تسهیلات به ماه

درصد تسهیلات به سپرده

نرخ سپرده

نرخ تسهیلات

سپرده بلندمدت یکساله

12

?

%6

%4

24

?

36

?

48

?

60

?

سایر ضوابط:

1. تسهیلات در قالب عقد مرابحه برای تأمین نیازهای مالی متقاضی و یا جعاله و به منظور تعمیر مسکن شخصی متقاضی اعطا می­گردد.

2. حداکثر مبلغ تسهیلات قابل اعطا به هر متقاضی مبلغ 50 میلیارد ریال می­باشد.

3. بازپرداخت تسهیلات به صورت اقساط ماهانه و سقف مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه می­باشد.

4. سقف اعطای تسهیلات برای تسهیلات 12، 48، 60 ماهه، حداکثر معادل 80 درصد مبلغ سپرده­ گذاری مشتری و برای تسهیلات 24 و 36 ماهه، حداکثر به میزان 85 درصد مبلغ سپرده وی خواهد بود.

5. کل مبلغ سپرده متقاضی با زمان بازپرداخت و تسویه کامل تسهیلات توسط متقاضی نزد بانک باقی می­ماند.

6. ارایه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز حسب تشخیص بانک الزامی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح، به نزدیکترین شعبه بانک گردشگری در محل خود مراجعه فرمایید.

فهرست طبقات تسهیلات